دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 21 May, 2018


آوا موج، شركت

مخابرات - طراحی، نصب و راه اندازی سیستم ها

۸۸۸۳۷۳۰۵
۸۸۸۳۷۳۰۶
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - بین خیابان سنایی و میرزای شیرازی - ساختمان ۳۵۰ - ط. سوم - واحد ۱۱
تهران / مخابرات
  89/4/11    B160848     2182  

09906797434