سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


زبرودان

مخابرات - طراحی، نصب و راه اندازی سیستم ها

۸۸۸۰۹۴۹۶٫ ۸۸۸۰۰۳۹۸
تهران - تهران - خ. نجات الهی - ك. مراغه - ساختمان شماره ۱۱۶ - ط. چهارم - پ. ۱۰۷
تهران / مخابرات
  89/4/11    B160852     1868