چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


ناظر فرزان، شركت

مخابرات - طراحی، نصب و راه اندازی سیستم ها

۸۸۷۷۱۵۱۷٫ ۸۸۷۷۵۱۰۶
۸۸۷۸۳۸۶۶
تهران - تهران - م. ونك - خ. توانیر - ك. گلزار - پ. ۳ - ط. اول
تهران / مخابرات
  89/4/11    B160859     2187