دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


مرجان

پزشكی هسته ای : اسپكت قلب، اسكن اعضای بدن و. . .

۸۸۹۶۳۵۹۱٫ ۸۸۹۶۹۴۹۶
تهران - تهران - خ. فلسطین شمالی - پایین تر از بولوار كشاورز - ش. ۱۶۲
تهران / تشخیص
  89/4/11    B161018     16504  

e-color.ir
33547493-09121540974