چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


روزنامه تهران تایمز

روزنامه

tehrantimes.com
۰۲۱-۸۸۸۰۰۲۹۳-۵ - ۸۸۸۰۱۷۳۹-۴۰ - ۸۸۸۰۰۷۸۸-۹
۰۲۱-۸۸۸۰۸۲۱۴
تهران - تهران - خیابان استاد مطهری ـ کوچه بیمه ـ پلاک ۳۲
تهران / عرضه و توزیع کتب و نشریات
  89/4/11    B161210     3299  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974