یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


روبیك

غذایی : شكلات - تولید

۶۶۰۲۶۶۱۷
تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر ۱۴ - جنب كارخانه ایندامین - چیتگر جنوبی - بن بست رضائی - ش. ۱۰۰
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B161466     2566  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…