پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


روبیك

غذایی : شكلات - تولید

۶۶۰۲۶۶۱۷
تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر ۱۴ - جنب كارخانه ایندامین - چیتگر جنوبی - بن بست رضائی - ش. ۱۰۰
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B161466     2561