شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


شاین پلاست، شركت

ظروف پلاستیكی - تولید

۸~۸۸۷۴۳۳۷۷
۸۸۷۵۶۳۹۲
تهران - تهران - خ. میرعماد - ك. دهم - پ. ۸ - واحد ۲
تهران / آشپزخانه
  89/4/11    B161809     1559