جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018


اداره كل واگن های باری

حمل و نقل : كانتینر، كانكس و كاروان - تولید

۵۵۱۲۲۵۱۹
تهران - تهران - راه آهن - ساختمان شهیدكلانتری - ط. دوم
تهران / ساخت و ساز
  89/4/11    B162054     2326  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…