چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 November, 2018


شهران

غذایی : چیپس

۶۶۸۶۸۰۸۴٫ ۶۶۸۸۰۸۲۷٫ (۰۲۶۲) ۳۳۴۳۲۳۶۴
تهران - تهران - خ. آزادی - خ. جیحون - تقاطع خیابان مرتضوی
تهران / غذاهای حفاظت شده (کنسرو، کمپوت و. . . )
  89/4/11    B162972     1600