شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


صنایع بتونی آبیك

ساختمان : بتن - قطعات پیش ساخته

۸۸۷۳۷۱۱۶
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - خ. پاكستان - خ. چهارم - پ. ۴
تهران / مصالح ساختمانی
  89/4/11    B164001     1110  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…