شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


صنایع بتونی آبیك

ساختمان : بتن - قطعات پیش ساخته

۸۸۷۳۷۱۱۶
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - خ. پاكستان - خ. چهارم - پ. ۴
تهران / مصالح ساختمانی
  89/4/11    B164001     1125