پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


پردیس سیال جهان، شركت

حمل و نقل بار و كالا : مواد سیال و/یا شیمیایی

۵۵۹۰۹۶۸۱
۵۵۹۰۹۰۵۰
تهران - تهران - شهر ری - بولوار بهشتی - نرسیده به سه راه ترانسفورت - پ. ۱۰
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/11    B164613     1707