شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


قند ثابت خراسان (سهامی عام)

قند و شکر

۰۲۱ - ۲۲۲۵۵۰۹۷ - ۹
۰۲۱ - ۲۲۲۵۵۱۰۰
تهران - تهران - بلوار میرداماد ـ پلاک ۲۲۳
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B164708     2161  

نام تجاری: قند فریمان
تلفن کارخانه: ۵ ـ ۶۲۲۳۹۸۳ ـ ۰۵۱۲
vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…