یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018


بایر ایران شیمی

واردات مواد شیمیائی

۰۲۱ - ۶۶۹۴۵۷۲۶ - ۷
۰۲۱ - ۶۶۹۴۵۷۲۸
تهران - تهران - خیابان ناظمی ـ پلاک ۲۷۸
تهران / شیمیایی
  89/4/11    B164727     5179  

نماینده شرکت: BAYER AG (GER)
09906797434