سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018


بایر ایران شیمی

واردات مواد شیمیائی

۰۲۱ - ۶۶۹۴۵۷۲۶ - ۷
۰۲۱ - ۶۶۹۴۵۷۲۸
تهران - تهران - خیابان ناظمی ـ پلاک ۲۷۸
تهران / شیمیایی
  89/4/11    B164727     5227  

نماینده شرکت: BAYER AG (GER)