سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018


صنایع غذائی مژده شیرین

کیک و کلوچه

۰۲۶۱ - ۴۵۶۷۳۱۶ - ۴۵۵۳۸۷۷
۰۲۶۱ - ۴۵۶۷۳۱۶
تهران - کرج - کرج ـ حصارک ـ نرسیده به میدان تربیت معلم
کرج / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/12    B165508     8292  

نام تجاری: عاشوری
تلفن تهران: ۶۰۰۱۴۵۵ ـ ۰۲۱