شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


صنایع غذائی مژده شیرین

کیک و کلوچه

۰۲۶۱ - ۴۵۶۷۳۱۶ - ۴۵۵۳۸۷۷
۰۲۶۱ - ۴۵۶۷۳۱۶
تهران - کرج - کرج ـ حصارک ـ نرسیده به میدان تربیت معلم
کرج / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/12    B165508     8883  

نام تجاری: عاشوری
تلفن تهران: ۶۰۰۱۴۵۵ ـ ۰۲۱
09171393703