پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


نیل پر

کیک و کلوچه

۰۲۱ - ۶۶۰۲۶۰۴۰ - ۰۲۶۲ - ۳۳۸۲۲۱۵۱
۰۲۱ - ۶۶۰۲۶۰۴۰
تهران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ـ شهر قدس ـ کوچه صنعت ـ پلاک ۱۶
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/12    B165511     2023  

نام تجاری: نیلو
09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974