چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


نیل پر

کیک و کلوچه

۰۲۱ - ۶۶۰۲۶۰۴۰ - ۰۲۶۲ - ۳۳۸۲۲۱۵۱
۰۲۱ - ۶۶۰۲۶۰۴۰
تهران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ـ شهر قدس ـ کوچه صنعت ـ پلاک ۱۶
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/12    B165511     2019  

نام تجاری: نیلو