جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


نیلو کام زنجان

کیک و کلوچه

۰۲۴۱ - ۵۲۳۷۱۱۱ - ۵۲۴۷۱۱۱
زنجان - زنجان - شهر صنعتی ـ فاز یکم ـ خیابان تیر ـ خیابان روزبه ششم
زنجان / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/12    B165512     3253  

نام تجاری: نیلوکام
تلفن تهران: ۶۸۱۶۰۲۵ ـ ۰۲۱