پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


ایران دانش (سهامی خاص)

خدمات دریائی و کشتیرانی

maersksealand.com
۰۲۱ - ۸۸۷۱۱۷۷۲ - ۸۸۷۱۲۴۵۶ - ۸۸۷۱۵۱۳۶
۰۲۱ - ۸۸۷۱۳۷۱۱
تهران - تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ـ برج بخارست ـ پلاک ۳۰ طبقه ششم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/12    B166467     1889  

نمایندگی: MAERSK SEALAND