چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


ایران دانش (سهامی خاص)

خدمات دریائی و کشتیرانی

maersksealand.com
۰۲۱ - ۸۸۷۱۱۷۷۲ - ۸۸۷۱۲۴۵۶ - ۸۸۷۱۵۱۳۶
۰۲۱ - ۸۸۷۱۳۷۱۱
تهران - تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ـ برج بخارست ـ پلاک ۳۰ طبقه ششم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/12    B166467     1887  

نمایندگی: MAERSK SEALAND