پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


راه ماشین، شركت

ماشین آلات ساختمانی و/یا راه سازی : دستگاه های بتن ساز - تولید

۶۶۰۰۱۰۲۰٫ ۶۶۰۰۰۶۰۰٫ ۶۶۰۱۷۹۷۲٫ ۶۶۰۴۶۶۰۰
۶۶۰۱۲۴۰۹
تهران - تهران - خ. آزادی - نبش خیابان ۲۱متری جی - جنب شركت وزنه - پ. ۶۴۴
تهران / ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
  89/4/12    B166678     3865