دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / Monday, 19 November, 2018


سهروردی

پزشكی : پرتونگاری - ام. آر. آی (M. R. I)

۵~۸۸۷۵۶۳۲۲٫ ۵~۸۸۷۴۳۵۱۰
۸۸۷۶۱۳۰۷
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - بین خیابان آپادانا و پالیزی - پایین تر از مسجد حجت
تهران / تشخیص
  89/4/12    B166784     2322