یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


حاج حسنی

اتومبیل : روكش صندلی - تولید و/یا فروش

۷۷۴۷۸۵۲۸
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. شكوفه - نبش كوچه سعید - پ. ۱۴۶
تهران / اتومبیل (خودرو)
  89/4/12    B175350     1113  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…