پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


استاره، شركت

مهندسی - طراحی و/یا خدمات فنی مهندسی

۵~۲۲۲۵۵۴۲۱
۲۲۲۲۷۱۹۶
تهران - تهران - خ. میرداماد - نبش خیابان نفت شمالی - پ. ۲۱۷
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/4/13    B176744     1548  

e-color.ir
33547493-09121540974