دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شرکت سیستم های صنعتی سامان

تولید تجهیزات صنایع نفت،گازو پتروشیمی

samanco.org
۰۲۸۲-۴۴۵۴۶۶۳/۴
۰۲۸۲-۴۴۵۴۳۴۴
قزوین شهرک صنعتی لیا خیایان هنر نبش خیابان اشتغال
قزوین / نفت و پتروشیمی
  89/6/2    B176906     5491  

1- گرمکن گاز
2-فیلتر گازخشک
3-فیلترسپرایتور
4-لانچر وریسیور
5-نشانگرعبور پیگ
6- بودارکننده گاز
7-سایلنسر
8-تجهیرات جانبی(ابزاردقیق)
e-color.ir
33547493-09121540974