چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


شرکت گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

ارائه خدمات آموزش و مشاوره سیستم های مدیریت (مشاور مدیریت)

bcg.co.ir
۲۲۲۲۶۴۰۰ - ۰۹۱۲۲۷۷۳۴۵۲
۲۲۲۲۷۶۱۲
تهران- میرداماد- میدان محسنی- خیابان شاه نظری- پلاک ۴۱ واحد ۱۹
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/7/16    B177240     10770  

- تعالی سازمانی
- برنامه ریزی استراتژیک
- سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردها
- ابزار های کیفیت و بهبود فرآیندها
- مدیریت تکنولوژی (طرحریزی نظام مدریت تکنولوژی، استراتژی وارزیابی تکنولوژی و...)
- سایر سیستم های مدیریت نظیر مدیریت مالی، منابع انسانی، زنجیره تامینف بازاریابی و فروش و ....