دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018


موسسه خيريه حضرت علي بن ابي طالب (ع) استان يزد

امور خيريه

۰۳۵۱---۶۲۳۳۰۰۰۰----۰۹۱۳۱۵۲۹۱۶۹
يزد چهارراه فاطميه روبروي پاساژ سيد الشهدا
یزد / سایر تشکل ها
  89/7/17    B177277     5366  

رسيدگي به ايتام ونيازمندان