سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018


موسسه خيريه حضرت علي بن ابي طالب (ع) استان يزد

امور خيريه

۰۳۵۱---۶۲۳۳۰۰۰۰----۰۹۱۳۱۵۲۹۱۶۹
يزد چهارراه فاطميه روبروي پاساژ سيد الشهدا
یزد / سایر تشکل ها
  89/7/17    B177277     5315  

رسيدگي به ايتام ونيازمندان