چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


روش سازان صنعت

و سیستم های مدیریتی و تحول اداری

raveshsazansanat.com
۸۸۵۱۶۸۵۸
۸۸۵۰۶۹۸۷
تهران- خیابان شهید بهشتی- میدان تختی- خیابان شهید صابونچی (مهناز)- بن بست شهید ادایی- شماره ۳- ساختمان آریا- طبقه ۴- واحد ۸
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/7/27    B177683     5779  

این مشاور از سال 1376 تا کنون در حوزه های آموزش و مشاوره به منشور ارتقای سطح کیفی سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی فعالیت نموده است.