دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


مجتمع آموزشی کبیری

- نقشه کشی - مدیریت -زبان

۰۲۶۱-۲۲۶۶۵۴۳-۲۲۶۶۵۶۲-۴۴۴۲۰۰۰
کرج بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی روبروی بیمه ایران - فردیس هفتم غربی- گوهردشت بین ۷و۸- شهریار خ ولیعصر- شهرقدس میدان قدس
کرج / آموزش فنی - حرفه ای
  89/7/30    B177739     12276  

دارای 5 شعبه - خواهران و برادران
vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…