سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


مجتمع آموزشی کبیری

- نقشه کشی - مدیریت -زبان

۰۲۶۱-۲۲۶۶۵۴۳-۲۲۶۶۵۶۲-۴۴۴۲۰۰۰
کرج بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی روبروی بیمه ایران - فردیس هفتم غربی- گوهردشت بین ۷و۸- شهریار خ ولیعصر- شهرقدس میدان قدس
کرج / آموزش فنی - حرفه ای
  89/7/30    B177739     12692  

دارای 5 شعبه - خواهران و برادران
e-color.ir
33547493-09121540974