شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


ياسر صلاحي

همراه bts-bsc-n- دكل -انتقال -نيرو

۰۹۱۴۳۰۰۷۲۲۳
تبريز
تبریز / مخابرات
  89/9/2    B178472     2229  

2 سال در مخابرات استان همراه اول زمينه فعاليت داشته ام
e-color.ir
33547493-09121540974