دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


دکتر مهدی سیاح برگرد

اعصاب و روان ،ترک تحصیلی و طلاق و ازدواج اطفال

۳۳۳۱۳۴۲
بیمارستان امام ..... کلینیک تخصصی ،کیانپارس میهن شرقی ،مرکز ترک اعتیاد بردیا
اهواز / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/9/14    B178686     9407  

e-color.ir
33547493-09121540974