سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018


دکتر مهدی سیاح برگرد

اعصاب و روان ،ترک تحصیلی و طلاق و ازدواج اطفال

۳۳۳۱۳۴۲
بیمارستان امام ..... کلینیک تخصصی ،کیانپارس میهن شرقی ،مرکز ترک اعتیاد بردیا
اهواز / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/9/14    B178686     8921