دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


شرکت مشارکتی الگانت سمنان

انواع پارچه های پرده ای 3 متر عرض و زبرا

elegantgroup.ir
۰۲۱ - ۵۵۱۶۱۴۵۹-۶۰
۰۲۱ - ۵۵۸۱۴۱۳۷
سمنان شهرک صنعتی شرق / انتهای بلوار جمهوری
سمنان / نساجی
  89/9/21    B178889     12455  

تخصص در زمینه تولید انواع پارچه های پرده ای 3 متر عرض و زبرا