سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


شركت كيمياگران شهاب شيمي

توليد كننده -د بي سولفات سديم

۰۲۱۶۶۶۳۷۱۵۷ -۸
۰۲۱۶۶۶۹۸۴۰۴
كيلومتر ۵۰ جاده تهران به گرمسار - شهرك صنعتي جنت اباد - فاز شيميايي - كارخانه كيمياگران شهاب شيمي
سمنان / سایر تشکل ها
  89/9/22    B178901     2036  

اين شركت يكي از بزرگترين توليدكننگان اسيد كلريدريك با توانايي توليد 80 تن در روز و علاوه بر توليد 300 تن ذخيره كالا مي باشد و مي توان به عنوان تنها كارخانه مجهز به سازمان حمل و نقل از آن ياد كرد .
كه پس از سفارش مشتري بين 24 الي 48 ساعت بعداز سفارش خريد موظف به ارائه درخواست خريدار است .