چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


آموزشگاه فنی و حرفه ای ابن سینا

اعطای کارت مهارت جهت اخذ دیپلم

۰۴۸۱۲۲۲۲۲۵۰
۰۴۸۱۲۲۲۲۲۵۰
آذربایجان غربی - میاندوآب - خیابان شهداء - بطرف پاسداران نرسیده به تقاطع خالصه
ارومیه / آموزش فنی - حرفه ای
  89/9/23    B178925     6007  

رشته های کامپیوتر - بر ق- معماری - عمران- حسابداری - نقشه کشی ساختمان
نقشه کشی سازه - نقشه کشی معماری -