شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 23 June, 2018


مجتمع آموزشی فاضل

آموزش کامپیوتر و حسابداری

fazeledu.com
۶۲۸۴۲۲۴ - ۰۹۱۳۱۵۶۸۷۵۸
۶۲۸۴۲۲۵
یزد، خیابان کاشانی، رویروی بیمارستان بهمن، کوچه خورشید تابان، ساختمان ۲۴
یزد / آموزش فنی - حرفه ای
  89/10/1    B179113     2775  

آموزش به صورت حضوری، نمیه حضوری و مجازی.
ارائه جزوات آموزشی
بهترین آمورش به همراه مجرب ترین مربیان در مکانی مناسب