شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


دياموند

بازرگاني

۰۲۱۷۷۶۳۵۱۱۲
نماينده تهران حسيني ۷۷۶۳۵۱۱۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/10/8    B179228     1945  

شكر سفيد 45 تحويل دبي و جبل علي 100 هزار تن در ماه با نرخ رقابتي