دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


دياموند

بازرگاني

۰۲۱۷۷۶۳۵۱۱۲
نماينده تهران حسيني ۷۷۶۳۵۱۱۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/10/8    B179228     1948  

شكر سفيد 45 تحويل دبي و جبل علي 100 هزار تن در ماه با نرخ رقابتي
e-color.ir
33547493-09121540974