شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


دکتر جمشید دونلو

متخصص بیماریهای مغزواعصاب

neurologist.blogfa.com
۸۸۳۳۴۹۷۵
۱-صبح ها:بیمارستان سجاد میدان فاطمی-تلفن۸۸۹۵۷۳۹۱-۶داخلی ۲۵۸ ۲-بزرگراه ال احمد-مقابل دانشگاه تربیت مدرس-کلینیک باران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/10/30    B179754     10435  

بیماریهای مغزواعصاب
عضلات-دیسک کمر.وگردن
عضو انجمن بیماریهای مغزواعصاب امریکا
استاد سابق دانشگاه تهران