دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شرکت پایه گستر سهند

تولید انواع روغن موتور

paxoil.co
۰۰۹۸ ۴۱۱ ۳۳۳۹۸۴۱_۴۲
۰۰۹۸ ۴۱۱ ۳۳۲۹۴۳۰
تبریز- کوی ولیعصر ، خیابان فروغی کوچه اسکندری پلاک ۸ .
تبریز / نفت و پتروشیمی
  89/11/2    B179778     8526  

تولید انواع روغن موتور با نام تجاری pax
تولید شیشه شوی اتومبیل
بازرگانی در زمینه انواع روغن پایه و addetive