یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


شرکت رادن دیتا سیستم

آموزش دوره های مختلف کامپیوتر

radendata.com
۸۸۹۵۶۴۶۴
۸۸۹۵۶۴۶۴
بلوار کشاورز
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/11/4    B179820     3320  

برگزاری دوره های ICDL در محل سازمان ها و شرکت ها با ارائه متد های نوین آموزشی - ارائه مدرک معتبر