سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


شرکت تعاونی خدماتی - فنی تکتاز پرشین ( شماره ثبت 309054 )

تعاونی کارگزار بیمه تأمین اجتماعی یارانه ای رانندگان عمومی در کشور

۶۶۰۱۲۲۱۸-۶۶۰۸۲۰۸۷-۶۶۰۸۲۰۹۵-۶۶۰۳۹۹۵۰-۶۶۰۵۵۹۸۴
۶۶۰۵۶۶۱۷
تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب اله - جنب اداره ثبت احوال منطقه غرب - پلاک ۱۶ - واحد ۷
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/11/18    B180026     3219  

اولین تعاونی کارگزار بیمه تأمین اجتماعی یارانه ای 17% رانندگان عمومی در کشور با مجوز رسمی از وزارت تعاون و بر اساس تفاهمنامه فیمابین وزارت رفاه و وزارت تعاون و سازمان بیمه تأمین اجتماعی
ارائه دهنده خدمات فنی و رفاهی به رانندگان عمومی شامل : 1- انجام امور بیمه تأمین اجتماعی رانندگان 2 - ارائه پوشش بیمه تکمیلی درمان جهت اعضاء 3 - ارائه معرفینامه به اعضاء جهت خرید اقساطی انواع کامپیوتر خانگی و لب تاپ و کالاهای اساسی منزل از شرکتها و فروشگاههای طرف قرارداد 4- امکان بهره مندی از سایر خدمات و سبد کالای تعاونی در مقاطع آتی
e-color.ir
33547493-09121540974