جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


شرکت فنی و ساختمانی کارنای

پیمانکار کارهای ساختمانی و راهسازی

karnai.com
۲۲۸۶۳۱۳۵
۲۲۸۶۳۱۳۵
پاسداران - فرخی یزدی - سوم غربی - پلاک ۵
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/11/23    B180122     2659  

دارای رتبه در رشته های ساختمان - راهسازی - تاسیسات و آب