یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


شرکت فنی و ساختمانی کارنای

پیمانکار کارهای ساختمانی و راهسازی

karnai.com
۲۲۸۶۳۱۳۵
۲۲۸۶۳۱۳۵
پاسداران - فرخی یزدی - سوم غربی - پلاک ۵
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/11/23    B180122     2695  

دارای رتبه در رشته های ساختمان - راهسازی - تاسیسات و آب
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…