پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 24 May, 2018


شرکت تجهیز طب ماهان

واردات وفروش تجهیزات آندوسکوپی

۰۹۱۲۳۱۱۴۷۸۲
۰۲۱-۴۴۰۹۹۶۸۴
خ داروپخش خ بهار غربی پ۳۹
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/11/25    B180158     7389  

عرضه تجهیزات آندوسکوپی.CCD Camera.ابزار جراحی .استروبوسکوپ وتجهیزات ENT
09906797434