سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


شرکت تجهیز طب ماهان

واردات وفروش تجهیزات آندوسکوپی

۰۹۱۲۳۱۱۴۷۸۲
۰۲۱-۴۴۰۹۹۶۸۴
خ داروپخش خ بهار غربی پ۳۹
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/11/25    B180158     7652  

عرضه تجهیزات آندوسکوپی.CCD Camera.ابزار جراحی .استروبوسکوپ وتجهیزات ENT