چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

آموزشی- توانبخشی

raad-charity.org
۸۸۰۸۲۲۶۶
۸۸۰۷۶۳۲۶
تهران- شهرک غرب فاز ۲ خیابان هرمزان -پیروزان جنوبی شماره ۷۴
تهران / سایر تشکل ها
  89/11/26    B180170     2522  

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعدرعد در سال 1363 تاسیس شد و تاکنون خدمات ارزشمندی را به معلولان جامعه ارائه کرده است این مجتمع یک تشکل مردم نهاد (NGO) است و درآمد آن از محل کمک‌های مردم و نیکوکاران جمع‌آوری می‌شود
رعد توسط هیات امنایی متشکل از افراد نیکوکار، معتمد و متخصص اداره می‌شود این هیات امنا، هیات مدیره‌ای 7 نفره را انتخاب و هیات مدیره نیز مدیر عامل را منصوب می‌کند. دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل در سال 1376، رعد را به عنوان NGO به رسمیت شناخت و در حال حاضر این مجتمع از سوی سازمان ملل تنها NGO آموزش معلولان در ایران معرفی شده است.
واحدهای مختلفی در رعد به عنوان همکار یا همیار فعالیت دارند که عبارت‌اند از: آموزش، توانبخشی، مددکاری، کاردمانی، گفتاردرمانی فیزوتراپی، حسابداری، امور اداری، روابط عمومی، مرکز آموزش عالی، گروه همیاری بانوان و گروه همیاری جوانان.