چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 26 September, 2018


دکتر سید ابوالحسن آل محمد

پوست - مو - زیبائی - لیزر درمانی

۰۶۳۱ ۲۲۲۸۲۷۷
۰۶۳۱۲۲۲۴۶۱۶
آبادان - خیابان امیری - خیابان پرویزی - جنب داروخانه سلامت نو
آبادان / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/12/9    B180368     12155