سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


دکتر سید ابوالحسن آل محمد

پوست - مو - زیبائی - لیزر درمانی

۰۶۳۱ ۲۲۲۸۲۷۷
۰۶۳۱۲۲۲۴۶۱۶
آبادان - خیابان امیری - خیابان پرویزی - جنب داروخانه سلامت نو
آبادان / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/12/9    B180368     12726