شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018


شركت لامپ پارس شهاب

نمايندگي لامپ پارس شهاب

۵۵۳۴۸۵۸
۵۵۳۳۶۵۶
رشت-خ بيستون-نرسيده به اولين تقاتطعدمعلم-نمايندگي لامپ پارس استان گيلان
رشت / برق - الکتریکی
  89/12/12    B180405     10849  

شركت جهان نور-تابان الكتريك-فردان الكتريك-سيم و كابل وليعصر ايوانكي