یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018


مهندس مشاور حقیقی

آب، کشاورزی، مطالعات، نظارت بر اجرا، خدمات مهندسی

۰۹۱۲۳۵۹۷۵۴۴
تهران-خ کریمخان زند
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/12/21    B180585     4025  

جویای پروژه
زمینه های فعالیت : مطالعات مهندسی منابع آب و کشاورزی، نظارت بر طرحهای اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی و سد سازی، فعالیتهای مهندسی خرید و بازرگانی کالاهای مجاز، کنترل و مدیریت پروژه با استانداردهای ایزو و مهندسی