سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018


آزمایشگاه تشخیص پزشکی صدرا

آزمایشات پزشکی

۰۲۱-۴۴۸۶۱۸۹۱-۳
تهران، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی، تقاطع سیمون بولیوار، طبقه فوقانی موسسه مالی صالحین، ساختمان سیمون
تهران / تشخیص
  90/1/11    B180727     7996  

09906797434