شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


پیشگام صنعت پویا

تولید کننده قطعات خودرو

pishgamsanatpoya.persianblog.ir
۰۱۱۲۵۲۵۶۹۶۹
۰۱۱۲۵۲۵۶۹۶۵
بابلسر - خیابان شهید چمران - کوچه بیمارستان - پلاک ۱
بابل / اتومبیل (خودرو)
  90/1/16    B180779     3904  

تولید کننده انواع خارهای پلیمری و فلزی