پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


پیشگام صنعت پویا

تولید کننده قطعات خودرو

http://pishgamsanatpoya.persianblog.i…
۰۱۱۲۵۲۵۶۹۶۹
۰۱۱۲۵۲۵۶۹۶۵
بابلسر - خیابان شهید چمران - کوچه بیمارستان - پلاک ۱
بابل / اتومبیل (خودرو)
  90/1/16    B180779     3773  

تولید کننده انواع خارهای پلیمری و فلزی