دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018


موسسه پدیدآوران راهیاب

دانه بندی مواد معدنی

۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۷۱۲
۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۵۲۷۸
اصفهان خیاین مطهری شماره ۱۱۸ دفتر ذوب آهن مقابل پل هواییداخلی۵۵۰۱
اصفهان / مهندسین و امور مهندسی
  90/1/20    B180841     2769  

دانه بندی و فرآوری مواد معدنی در سایزهای مختلف