دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


شرکت مدیریت توسعه رجعت انوار

کلیه خدمات مهندسی در زمینه عمران

rejatehanvar.ir
۸۸۲۴۸۷۸۰
۸۸۲۴۹۰۵۰
تهران شهر ارا خیابان آرش مهر بلوار غربی پلاک ۱۳ طبقه ۲
تهران / پیمانکاران و مهندسین راه و ساختمان
  90/1/20    B180843     2396  

انجام کلیه خدمات مهندسی( طرح و اجرا و عامل چهارم) در زمینه های راه، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات (برقی و حرارتی)