شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


شرکت خدمات بندری و دریایی کسری

فروش نقشه ها و کتب دریایی ، تجهیزات ایمنی دریایی ، تجهیزات ناوبری ، خدمات دریایی

kasrashipping.com
۷۷۵۱۴۷۷۸ - ۹
۷۷۵۳۳۵۲۱
www.kasrashipping.com sales@kasrashipping.com
تهران / حمل و نقل - سفر
  90/1/29    B180979     8424  

شرکت خدمات بندری و دریایی کسری - زمینه فعالیت فروش نقشه ها و کتب دریایی ، تجهیزات ایمنی دریایی ، تجهیزات ناوبری ، خدمات دریایی- نماینده رسمی فروش کتب و نشریات سازمان جهانی دریانوردی - نماینده رسمی فروش محصولات آدمیرالتی انگلستان - نماینده شرکت ماریتایم پروگرس ( تولید کننده پوستر و علائم دریایی safety Signs and Symbols )، نماینده شرکت جان لیلی اند گیلی ( تولید کننده تجهیزات دریایی از قبیل قطب نما - ECDIS ، Wind System ، چراغهای دریایی ، فشارسنج و حجم وسیع دیگری ار تجهیزات دریایی