پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


شرکت آریان کیمیا آسیا

واردات و پخش داروهای دامپزشکی

ariankimia.com
۰۲۱-۸۸۵۲۵۲۸۸
۰۲۱-۸۸۵۰۳۶۸۳
تهران- خیابان آپادانا – خیابان نیلوفر – کوچه هشتم – ساختمان برلیان – واحد ۸ - كدپستي۱۵۳۳۸
تهران / دام پزشکی
  90/2/2    B181037     6829  

کلسیجکت 40 سی ام (تزریقی) ساخت کارخانه نوربروک انگلستان
مولتی ویتامین (تزریقی) ساخت کارخانه نوربروک انگلستان
سنمیسین ال سی (لینکومایسین+استرپتومایسین) (تزریقی) ساخت کارخانه سناویسا اسپانیا
نیوتون (سولفادیازین+تریمتوپریم) (تزریقی) ساخت کارخانه سناویسا اسپانیا
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…
09171393703