شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


شرکت آریان کیمیا آسیا

واردات و پخش داروهای دامپزشکی

ariankimia.com
۰۲۱-۸۸۵۲۵۲۸۸
۰۲۱-۸۸۵۰۳۶۸۳
تهران- خیابان آپادانا – خیابان نیلوفر – کوچه هشتم – ساختمان برلیان – واحد ۸ - كدپستي۱۵۳۳۸
تهران / دام پزشکی
  90/2/2    B181037     6634  

کلسیجکت 40 سی ام (تزریقی) ساخت کارخانه نوربروک انگلستان
مولتی ویتامین (تزریقی) ساخت کارخانه نوربروک انگلستان
سنمیسین ال سی (لینکومایسین+استرپتومایسین) (تزریقی) ساخت کارخانه سناویسا اسپانیا
نیوتون (سولفادیازین+تریمتوپریم) (تزریقی) ساخت کارخانه سناویسا اسپانیا